28.10.2018

5. listopadu 2018 v 22:34 | A
 


Pozvánka

31. července 2017 v 23:52
 Smutná zpráva

20. června 2017 v 22:12 | A.

Dne 20.06 zemřel člen Janákova východočeského sboru Selských jízd bratr Antonín Jeřábek.
S dovoním pana Petříka:

Dovolte, abych jménem Janákova sboru SJ verš na oznámení připomíná: Kdo zůstává ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi - neodcházejí navždy. Bude nás hodně, kteří si Tonííka uchovávají ve vzomínkách. Po dlouhé nemoci 20.června 2017 v den 80.narozenin nás opustil jeden ze zakládajících členů obnovené SJ. Celý svůj život zasvětil poctivé práci, péči o rodinu a přátelským lidským vztahům ke svému okolí. Jsem přesvědčen, že jeho hodnotný žebříček se utvářel již v dětství. Miloval přírodu a vše živé, zejména koně. Jeho odborná zdatnost, všeobecný přehled a velké množství zkušeností byla motivačním vodítkem pro činnost dlouhou řadu let v Hradeckém jezdeckém klubu a po té v Janákové sboru SJ. Uplatňoval zde výborné organizační schopnosti (npř.Liverpool), smysl pro pořádek, komunikační vstřícnost a odpovědnost. Pracovitost, ochota, obětavost, pokora, píle, vytrvalost a laskavost pro Toníka nebyla prázdná slova. Bylo milé a zároveň poučné setkávat se s A. Jeřábkem svátečně i ve všedních záležitostech. Dokázal se povznést nad řadou příkoří, které přináší běžný život, uchoval si stavovskou čest a i zdravou hrdost. Největší hnací silou bylo harmonické rodinné soužití. Těšil se ze všech úspěchů dcer Ivy a Hanky a všech vnoučat. V posledních letech zápasil s nepříznivým zdravotním stavem, přesto si zachoval jasnou a čistou mysl do posledních dnů života. Opravdové churavění přišlo až po odchodu manželky Jany, které nesl velmi těžce. Odchází dobrý člověk - táta, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc, aby se opět setkal tam nahoře s těmi, kteří jej předešli. Fenomén zrození a smrti je neměnný.
U velkých osobností není třeba velkých slov a dlouhhých proslovů, jeho plně prožitý život hovoří sám za sebe.
Kdysi starořecký filosof Epikuros řekl: Nemůžeš žít šťastně, když nejsi moudrý, pravdomluvný a spravedlivý - náš kamarád žil šťastně. Čest jeho památce
Valná hromada 2017

16. března 2017 v 14:15 | A. |  ČLENOVÉ
Dne 25.3.2017 od 11. hod se koná valná hromada Selské jízdy Nechanice v penzionu U Sv. Jána ve Svobodnách Dvorech.

Schůze výboru

15. března 2017 v 10:05 | A
Zítra 16.3.2017 v 19:00 se koná schůze výboru SJ. Opět penzion U Sv. Jána ve Svobodných Dvorech.

Další články


Kam dál